W przypadku oddychania główną rolę pełnią płuca. Jednak zanim powietrze dotrze do nich, przechodzi m.in. przez krtań. Krtań jest górnym odcinkiem dolnych dróg oddechowych o długości 4-6 cm. Została wykształcona w narząd głosowy, jednak jej rola jest znacznie większa.

Budowa anatomiczna krtani i jej lokalizacja

Krtań jest dość krótkim, ale niezmiernie ważnym narządem. Składa się z serii chrząstek, mięśni i błon śluzowych. Najważniejsze chrząstki to:

  • Chrząstka pierścieniowata - stanowi podstawę krtani i jest bezpośrednio połączona z tchawicą.
  • Chrząstka tarczowata - największa chrząstka krtani, której przednia część jest powszechnie znana jako jabłko Adama.
  • Chrząstki nagłośniowa - położone na szczycie krtani, uczestniczą w zamykaniu drogi oddechowej podczas połykania.

Wewnątrz krtani znajdują się struny głosowe, które wibrują podczas przepływu powietrza i wytwarzają dźwięk. Krtań znajduje się w przedniej części szyi, pomiędzy podstawą języka a początkiem tchawicy. Jest położona tuż za kością gnykową i przed kręgosłupem szyjnym. 

Rola krtani w organizmie człowieka

Choć krtań jest niewielka, pełni kilka kluczowych funkcji:

  • Emitowanie głosu. Krtań zawiera struny głosowe. Gdy powietrze przepływa - wibrują, wytwarzając dźwięk. Kontrolując napięcie i długość strun głosowych, możemy zmieniać wysokość i głośność dźwięku.
  • Ochrona dróg oddechowych. Krtań pełni ważną funkcję obronną, zapobiegając przedostawaniu się ciał obcych do tchawicy i płuc. Odruch kaszlowy jest jednym ze sposobów, w jaki krtań pomaga chronić dolne drogi oddechowe.
  • Regulacja przepływu powietrza. Krtań może zwężać się lub rozszerzać w odpowiedzi na różne potrzeby fizjologiczne, regulując ilość powietrza docierającego do płuc.

Problemy z krtanią? Umów wizytę u specjalisty laryngologa