Z powodu niedosłuchu cierpi ponad 5% światowej populacji. Wszelkie zaburzenia mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Istnieją jednak sposoby leczenia ubytków słuchu. Utrata słuchu jest zmniejszoną zdolnością słyszenia dźwięków. Głuchota z kolei oznacza całkowity brak możliwości słyszenia.

Objawy utraty słuchu

Objawy mogą być indywidualne i być zależne od rodzaju, stopnia lub przyczyny utraty słuchu. Do popularnych symptomów należą:

 • częste proszenie o powtórzenie słów,
 • słaba słyszalność przez telefon,
 • ustawiona głośność telewizora przeszkadza innym, lecz nie osobie niesłyszącej,
 • częste dzwonienie lub szumy w uszach,
 • problemy z rozmową w głośnych pomieszczeniach.

Jeśli wszystkie te objawy pojawią się dość często, warto skonsultować to z audiologiem.

Przyczyny utraty słuchu

Przyczyny można podzielić na wrodzone oraz nabyte. Powodem niedosłuchu mogą być także wady dziedziczne i niedziedziczne, a nawet komplikacje podczas ciąży. Nabyte przyczyny prowadzą do problemów ze słuchem w każdym wieku, mogą to być:

 • uraz ucha lub głowy,
 • gromadzenie płynu w uchu,
 • nadmierny długotrwały hałas,
 • stosowanie niektórych leków,
 • choroby takie jak zapalenie opon mózgowych, ospa wietrzna, odra,
 • starzenie się,
 • wosk lub ciała obce blokujące przewód słuchowy,
 • przewlekłe choroby ucha.

Badanie słuchu

Podejrzenie utraty słuchu warto skonsultować ze specjalistą. W zaburzeniach słuchu pomóc może audiolog Bydgoszcz. W celu trafnej diagnozy rodzaju i nasilenia upośledzenia wykonać można liczne testy. 

Badanie fizykalne słuchu

W trakcie tego badania lekarz zagląda do ucha pod kątem występującej: woskowiny, stanu zapalnego spowodowanego infekcją lub z przyczyn strukturalnych.

Testy przesiewowe

Test szeptany polega na zakryciu jednego ucha w celu oceny słyszalności słowa wypowiadanego przy różnych poziomach głośności i reakcji na dźwięk.

Test kamertonu

Tak zwana Próba Rinnego umożliwia wykrycie utraty słuchu oraz odnalezienie miejsca uszkodzenia ucha. Kamertony są dwuczęściowymi, metalowymi instrumentami, które wytwarzają dźwięki po uderzeniu. Umieszczane są w odległości 1-2 cm od kanału słuchowego, a pacjent musi wskazać, kiedy nie słyszy dźwięku. Ze względu na większe przewodnictwo powietrze niż kostne, słyszalne powinny być wibracje. Jeśli nie są, wówczas lepsze jest przewodnictwo kostne, co oznacza, że występuje problem z falami dźwiękowymi, które docierają do ślimaka przez przewód słuchowy.

Audiometria tonalna

Metoda powszechnie stosowana do pomiaru słuchu zarówno dorosłych, jak i dzieci. Zakres dźwięków obejmuje od niskiej do wysokiej częstotliwości. Jest on przesyłany przez słuchawki, a pacjent musi zareagować w ustalony sposób, gdy tylko usłyszy dźwięk. Badanie określa sygnały, które można usłyszeć na różnych częstotliwościach. Wskazuje także, na którym poziomie słuch jest uszkodzony. 

Tympanometria

Badanie, które służy ocenie ucha środkowego i powiązania struktur. Test bada ruch błony bębenkowej, aby sprawdzić, czy porusza się normalnie po zastosowaniu zmian ciśnienia. Ograniczony ruch błony wskazuje na problemy ze strukturą ucha środkowego. 

Otoemisja akustyczna

Metoda używana jest do oceny funkcji ślimaka. Badanie odbywa się w pomieszczeniu dźwiękoszczelnym i polega na zastosowaniu sondy pomiarowej w uchu badanego.

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu

Służy do eliminacji problemów neurologiczno-słuchowych. Elektrody umieszczane są na głowie, aby wykryć elektryczną odpowiedź mózgu na dźwięki. Mierzą, czy odbiera on fale dźwiękowe z ucha wewnętrznego.

Leczenie niedosłuchu

Z pomocy skorzystać mogą osoby ze wszystkimi rodzajami upośledzenia słuchu. Leczenie jest zależne od stopnia niedosłuchu, a także przyczyny. Osoby z ubytkami mogą korzystać z aparatów słuchowych, implantów ślimakowych i wielu innych urządzeń wspomagających. Przydatna może być także logopedia, czy rehabilitacja słuchowa.


Zapisz się na badanie słuchu w Bydgoszczy