Dr hab. nauk medycznych Wojciech Kaźmierczak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest lekarzem specjalistą otorynolaryngologii (laryngologii) oraz audiologii i foniatrii.

Prof. UMK, dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak jest  wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Katedry Badania Narządów Zmysłów w Bydgoszczy. Ta unikalna jednostka zajmuje się badaniami narządów zmysłów obejmujących słyszenie, równowagę, czucie, zmysły węchu i smaku. Wojciech Kaźmierczak w ramach prywatnej praktyki medycznej świadczy usługi w Szpitalu Uniwersytekim nr 1 w Bydgoszczy w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, w Prywatnym Centrum Medycznym Klinika Zmysłów w Bydgoszczy, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łomżyńska oraz placówce regionalnej Kujawsko-Pomorskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Ciechocinku. Wykonuje też zabiegi komercyjne w Szpitalu Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie/Kajetany.

Wcześniej dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak był pracownikiem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Katedry Otolaryngologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakładu Patofizjologii Słuchu i Równowagii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Poradni Laryngologicznej w Przychodni Gdańskiej w Bydgoszczy.

Dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak uzyskał: dyplom lekarza w 2001 roku - Akademia Medyczna w Bydgoszczy, ukończył staż w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy w 2002 roku, uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w 2007 roku - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, tytuł specjalisty otorynolaryngologa w 2009 roku w Warszawie, tytuł specjalisty audiologii i foniatrii w 2013 roku w Łodzi, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w 2015 roku - Uniwersytet Medyczny w Łodzi.